hinh anh
CHI TIẾT TIN TỨC
 
VỀ TRANG TRƯỚC
Gói thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Châu Đốc
1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu):  Cục Thuế tỉnh An Giang.
      Địa chỉ: Số 10 Bùi Văn Danh – P. Mỹ Xuyên – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang.
      Điện thoại: (076) 847203 - Fax: (076) 843819.
Có kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu xây lắp Công trình: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
2. Cục Thuế tỉnh An Giang xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham dự đấu thầu gói thầu xây lắp trên.
3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng - Giao thông công chánh An giang ( đại diện bên mời thầu ), số 4E3 Thành Thái – P. Bình Khánh – Tp. Long Xuyên – An Giang; Điện thoại: 076.855848 – Fax: 076.855847 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng VN (một triệu đồng VN) tại đây.
4.Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:
- Thông báo mời thầu: Từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 01 năm 2008.
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 21 tháng 01 năm 2008 đến thời điểm đóng thầu tại văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng - Giao thông công chánh An giang.
5. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng VN) bằng tiền mặt hoặc một bảo đảm ngân hàng mà nhà thầu đang mở tài khoản chính và phải được gởi đến Cục Thuế An Giang trước 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2008.
6. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2008 tại trụ sở Cục Thuế tỉnh An Giang.
7. Cục Thuế tỉnh An Giang kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian nêu trên.
THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU
1.   Chủ đầu tư:
      Cục Thuế tỉnh An Giang.
      Địa chỉ: Số 10 Bùi Văn Danh – P. Mỹ Xuyên – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang.
      Điện thoại: 076. 847203 – Fax: 076.843819
Có thông báo mời thầu số 99/TB-CT, ngày 07/01/2008 về kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu xây lắp Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sửa chữa cải tạo Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
2.   Đại diện bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD – GTCC An giang  đã tiến hành các thủ tục đăng tải thông báo mời thầu lên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định cụ thể như : 3 kỳ báo An Giang (các số 2720,2721,2722 từ ngày 14-16/01/2008), phát tin trên đài Truyền hình An giang (vào các 11,14/01/2008), 3 kỳ báo Đấu thầu (các số 07,08,09 từ ngày 09-11/01/2008), đăng tải trên Website của Bộ Tài chính ngày 09/01/2008.  
3.   Số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đáp ứng đủ số lượng theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành
4.   Nay Cục Thuế An Giang thông báo gia hạn thời gian và tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp nêu trên.
5.   Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD – GTCC An giang, số 4E3 Thành Thái – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang; Điện thoại: 076.952644 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng VN (một triệu đồng VN) tại đây.
6.   Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng VN) bằng tiền mặt hoặc một bảo đảm ngân hàng mà nhà thầu đang mở tài khoản chính và phải được gởi đến Cục Thuế An Giang trước thời điểm đóng thầu 13 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2008.
7.   Hồ sơ dự thầu sẽ mở công khai lúc vào lúc 14 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2008. tại trụ sở Cục Thuế An Giang.
8.   Cục Thuế An Giang kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian nêu trên.
An giang, ngày 21  tháng 02  năm 2008
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 (đã ký)
Nguyễn Văn Thành
 
 
Tin liên quan  ...
Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy 2013 (12/02/2014)
Làng du lịch Mỹ Khánh (19/02/2018)
Tin Nội bộ Công ty (19/07/2013)
Thông báo Mời Thầu: Dự án Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội An Giang. (15/01/2012)
Thông báo Mời thầu: dự án Trường mẫu giáo Hoàng Oanh-P Mỹ thới-TP LX-AG (31/10/2011)
Trang : 1
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN