hinh anh
CHI TIẾT

HỒ SƠ PHÁP LÝ

(Thứ sáu, 08/07/2016, 12:37 (+0700))

Giấy Phép Đăng ký Kinh Doanh thay đổi bổ sung 2015

DKKD 2015

dkkd-7-2016

Giấy Phép Đăng ký Kinh Doanh lần đầu 2007

DKKD 2007

** Quyết định 1562/QĐ-UBND ngày 05/08/2015 của UBND tỉnh An giang công bố danh sách cá nhân, tổ chưc thực hiện Giám định Tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh An giang

Giam dinh TP XD

gd

gd tu phap

*** Quyết định 4010/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải công nhận phòng thí nghiêm LAS-XD 190

Qd4010

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin khác...
Danh Mục công trình thực hiện từ 2006 (17/11/2014)
Dự án Giao thông đã thực hiện (29/01/2013)
Tư vấn Quản lý Dự án (06/07/2014)
Thí nghiệm Công trình (04/09/2012)
Tư vấn đấu thầu (09/03/2012)
Trang : 1
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN