hinh anh
CHI TIẾT

Thí nghiệm Công trình

(Thứ Hai, 17/11/2014, 21:02 (+0700))

Thi công và Thí nghiệm nén tĩnh

Ep cọc BTLT để thí nghiệm Nén tĩnh

Lấy mẫu Bê tông nhựa ĐT.943

Thử tĩnh - CT Bệnh Viện TP Long Xuyên mới

Thí nghiệm nhóm cọc

 

Các Tin khác...
HỒ SƠ PHÁP LÝ (06/07/2014)
Danh Mục công trình thực hiện từ 2006 (17/11/2014)
Dự án Giao thông đã thực hiện (29/01/2013)
Tư vấn Quản lý Dự án (06/07/2014)
Tư vấn đấu thầu (09/03/2012)
Trang : 1
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN