hinh anh
GIỚI THIỆU

Tổ chức công ty

GIÁM ĐỐC 
THS. NGUYỄN THANH SƠN
I. PHÒNG HC & KẾ TOÁN:
 1. Ân Thi Mỹ Chi
 2. Nguyễn Thanh Điền
 3. Quách Thị Kim Tiếng 
 4. Phan Thị Kim Ngọc  
 5. Nguyễn Thị Tiến
II. PHÒNG THIẾT KẾ-QUẢN LÝ DỰ ÁN:      
 1. KS Trần Thiện Nhu
 2. KS Nguyễn Thi Hảo
 3. CN Nguyễn Huỳnh Tú Duy
 4. KS Lê Tấn Phát
 5. KS Diệp Phương Duy
 6. KS Phan Tấn Phúc
 7. KS Lê Minh Kỳ
 8. KS Nguyễn thị Diễm Thúy
 9. CN Lâm Duy Linh
III. PHÒNG KHẢO SÁT:
 1. Trần Xuân Lộc -TP
 2. Trần Xuân Phát
 3. Trần Châu Thành
 4. Nguyễn Thị Kim Ngân 
 5. Nguyễn Minh An
 6. Nguyễn Thanh Hiệp
VI. PHÒNG THÍ NGHIỆM: LAS XD 190 -GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
 1. KS Lâm Phú Tân
 2. KS Nguyễn Thanh Nam 
 3. KS Trịnh Quốc Đạt
 4. KS Nguyễn Minh Thế
 5. CNKT Phan Thị Bảy
 6. CN Lê Trung Tín
 7. TNV Châu Anh Thư
 8. KS Bùi Nam Dư
 9. KS Nguyễn Bá Lương
 10. KS Bùi Trọng Xuân

 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN