hinh anh
GIỚI THIỆU

Dự án đã và đang thực hiện

I). Công trình Dân dụng và Công nghiệp:

Ngan Hang NNPTNT An Phu

Chi cuc Thue Chau Doc

Ngan Hang NNPTNT Chau Phu

Truong TH Nguyen Khuyen

II). Công trình Giao thông:

Đường Thiên Cẩm Sơn

Đuong Cứu Nạn trên Núi Cấm

cau Pho Quan co Dieu_chau Thanh

Đường Nui cam

Cau Tan Thanh

Cau Kenh Moi

Cau Phu cuong-Binh Duong

Cau Con Tien-Chau Doc-An Giang

 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN