hinh anh
GIỚI THIỆU

Hoạt động vì cộng đồng

UBND TỈNH AN GIANG TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG NGÀY 15-07-2014

VÌ THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

KNC-ubnd

Hưởng ứng chương trình Xây dựng Nông Thôn mới của Chính Phủ

CAU QUAN CO QIEU

CAU QUAN CO QIEU

 PHỐI HỢP CÙNG CÁC HỘI TỪ THIỆN XÂY DỰNG CẦU-ĐƯỜNG, HỔ TRỢ KỸ THUẬT, THỰC HIỆN THIẾT KẾ MIỄN PHÍ. HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC- THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA - CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI

CAU TAN THANH

CAU TAN THANH

 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN