hinh anh
GIỚI THIỆU

Thông tin mời thầu

THÔNG TIN MỚI TRÊN BÁO ĐẤU THẦU


 

Dự án

Tên gói thầuBên mời thầuMã thông tinThanh toánNgày xuất bảnSố báo đăng
Nâng cấp tuyến kênh Ranh xã Bình Chánh Nâng cấp + đổ đá cấp phối tuyến kênh Ranh từ kênh 11 đến kênh 13 (giáp tỉnh lộ 947). (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang 115031303815 none 16/03/2015 47
Nâng cấp lộ GTNT xã Bình Thủy
Nâng cấp gia cố đoạn sạt lở bảo vệ lộ GTNT xã Bình Thủy (giai đoạn II). (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An  115031323615 none 16/03/2015 47
Láng nhựa tuyến đường Bắc Cần Thảo xã Mỹ Đức

Láng nhựa tuyến đường bắc Cần Thảo (Từ kênh 1 – kênh 3) (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang 115031323415 none 16/03/2015 47

 

***  CÁC GÓI THẦU ĐÃ THỰC HIỆN ***

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Long Xuyên.
- Tên gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Khối số 03 (18 phòng học, phòng chờ giáo viên, phòng công đoàn, phòng đoàn đội, hành lang, cầu thang, vệ sinh), tháo dỡ (cổng, nhà bảo vệ, khối phòng học).
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 ngày  18/05/2012 đến trước 14 giờ 00 ngày 04/06/2012 (trong giờ hành chánh).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang , số: 4E3 Thành Thái, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04/06/2012.
- Bảo đảm dự thầu: 160.000.000  đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
-   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00, ngày 04/06/2012, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Giao thông An Giang, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                
   An Giang, ngày 04  tháng 05  năm 2012
           ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
>> Xem Báo đấu thầu số (91, 92, 93)- mã Thông tin: 11205040091

****

 

 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN